Novela zákona o daních z příjmů • roční zúčtování záloh 2017 • další aktuality • výklad k tiskopisům

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, povinnostmi plátců daně a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2017 a pro rok 2018, jak postupovat vůči FÚ, dále je cílem semináře předat veškeré informace k tiskopisům, zejména k novému Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a poskytnutí kompletních informací ohledně aktuálních změn týkajících se závislé činnosti. Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře.
 • část 1. • nejdůležitější změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2018 a současně pro rok 2017, které ovlivňují roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017
 • novely zákona o daních z příjmů • zejména zákon č. 170/2017 Sb. • změny týkající se rozšíření příjmů pro srážkovou daň (§ 6 odst. 4 zákona) • u příjmů od daně osvobozených • upřesnění u invalidity včetně ZTP/P a zejména změny u prohlášení k dani - elektronizace
 • školkovné a daňové zvýhodnění za 2017 a pro 2018
 • školkovné • výklad pro roční zúčtování za rok 2017 a změny pro rok 2018
 • daňové zvýhodnění • zvýšené sazby na druhé a třetí dítě pro rok 2017 a správná aplikace při ročním zúčtování za rok 2017 • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě od roku 2018
 • řešení jednotlivých případů (střídavá péče, rodiče před rozvodem, společně hospodařící domácnost apod.) • upřesnění a změny u soustavné přípravy na budoucí povolání (zejména u vysokoškoláků)
 • tiskopisy pro závislou činnost • zejména nové Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2018 • zjednodušení tiskopisu • včetně možnosti podepisovat elektronicky na základě vnitřního zabezpečení zaměstnavatele • výklad jak správně použít tiskopis včetně vzorových příkladů • použití dosavadních tiskopisů • dále pro rok 2018 nové potvrzení k zálohové dani • upřesnění příjmů zahrnovaných na toto potvrzení a nové potvrzení pro srážkovou daň (rozšíření množiny příjmů, nově zahrnutí i povinného pojistného u některých příjmů) • upřesnění u Přílohy č. 2 Vyúčtování – nerezidenti ČR • jak správně použít žádosti o daňové bonusy (správná aplikace § 35d odst. 5 a 9 zákona o daních z příjmů) a zopakování použití ostatních tiskopisů pro závislou činnost zejména Vyúčtování k zálohové a srážkové dani
 • část 2. • roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2017
 • zopakování základních principů pro roční zúčtování, kdy na daňové přiznání
 • dodatečný podpis Prohlášení k dani • opakující se chyby
 • srážková daň • kdy do ročního zúčtování a kdy na daňové přiznání
 • jak správně aplikovat solidární zvýšení daně u 38ha zákona
 • slevy na dani a nezdanitelné části základu daně • zaměření na změny pro roční zúčtování za rok 2017 • zejména školkovné, změna u § 15 odst. 1 – bezúplatná plnění, změny u § 15 odst. 3 – spotřebitelské úvěry, § 15 odst. 5 a 6 – zvýšené částky pro odpočet
 • opravy chyb podle § 38i zákona • správná aplikace a kdy použít oznamovací povinnost vůči FÚ
 • povinnosti plátců daně ve vztahu k FÚ • plná elektronizace, jak správně podat a vyplnit vyúčtování (včetně podání za části zdaňovacích období – upozornění v souvislosti s § 240c odst. 4 DŘ)
 • mzdový list
 • seznámení s aktualitami a výkladovými stanovisky GFŘ
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení