Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • Náhrada mzdy • Zákoník práce • 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Lektoři budou jednotlivá témata přednášet postupně.

 • Nemocenské pojištění a pojistné 2018 • 9.00 - 10.30 hod. • přednáší Ing. Marta Ženíšková
 • změny v nemocenském pojištění
 • nová dávka „otcovská“
 • nová dávka „dlouhodobé ošetřovné“
 • výše nemocenského
 • elektronická neschopenka
 • zaměstnání malého rozsahu a nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství
 • pravděpodobný příjem
 • dodržování režimu dočasně práce neschopného při pracovní neschopnosti namísto peněžité pomoci v mateřství
 • ukončování dočasné pracovní neschopnosti po uznání invalidity
 • potvrzování očekávaného dne porodu porodní asistentkou
 • možnost předat doklady bývalým zaměstnancem přímo OSSZ
 • poskytování náhrady mzdy a nemocenského v poloviční výši
 • změny v pojistném na sociální pojištění
 • vracení přeplatku na pojistném
 • změny související s prováděním exekuce (promlčení pojistného, den platby, placení penále)
 • změna výše splátek
 • změny od 1. 1. 2018 ve výši redukčních hranic, maximálního vyměřovacího základu a dalších údajů navázaných na výši průměrné mzdy
 • výklad některých ustanovení zákona
 • stručná informace o pojištění OSVČ
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2018 • 11.00 - 12.30 hod. • přednáší JUDr. Ludmila Trnková
 • informace o změnách ve zdravotním pojištění
 • kdo se považuje za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění
 • povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám
 • příjmy zahrnované a nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
 • minimální vyměřovací základ včetně výjimek z povinnosti odvádět pojistné nejméně z minimálního vyměřovacího základu
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Náhrada mzdy a Zákoník práce 2018 • 13.00 - 14.30 hod. • přednáší Mgr. Zdeněk Schmied
 • náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti • některé specifické situace • příklady z praxe a aktuální změny pro rok 2018
 • věcné změny provedené v zákoníku práce v průběhu roku 2017
 • diskuze • odpovědi na dotazy účastníků týkajících se aktuální pracovněprávní úpravy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení