Nemocenské pojištění a pojistné 2018 • Důchodové pojištění a ELDP 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Lektorky budou témata přednášet postupně.

 • Nemocenské pojištění a pojistné 2018 • 9.00 - 11.00 hod. přednáší Mgr. Magdalena Šváchová
 • výklad k zákonu o nemocenském pojištění • včetně všech přijatých i připravovaných změn
 • účast na nemocenském pojištění • vznik a zánik
 • zaměstnání malého rozsahu • podrobný výklad k navrhovaným změnám
 • dohody o pracovní činnosti
 • dohody o provedení práce
 • podmínky nároku na dávky
 • výpočet a výše dávek
 • stanovení rozhodného období
 • denní vyměřovací základ
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • samostatná část bude věnována dávce Otcovská a dávce Ošetřovné v nových návrzích • včetně podmínek nároku na dávku
 • výklad k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení • včetně změn
 • okruh poplatníků
 • výše sazby a splatnost pojistného
 • vyměřovací základ
 • náhrada mzdy v prvních čtrnácti kalendářních dnech pracovní neschopnosti
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Důchodové pojištění a ELDP 2018 • 11.30 - 13.30 hod. přednáší Jana Dorčáková
 • doby pojištění a náhradní doby pojištění
 • druhy dávek důchodového pojištění
 • vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2017 v porovnání s rokem 2018 • pravidla valorizace důchodů v roce 2018
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu • možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
 • vedení ELDP • vzorové příklady • upozornění na zjišťované chyby
 • dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce • uzavřené u jednoho zaměstnavatele
 • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
 • zaměstnankyně na peněžité pomoci v mateřství a mateřské dovolené
 • ELDP po vzniku nároku na řádný starobní důchod a předčasný starobní důchod
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení