Náhrada škody v pracovním právu • aneb kdo, komu, kdy a kolik?

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty
 • náhrada škody způsobené zaměstnancem
 • obecná povinnost nahradit škodu • podmínky a limity
 • náhrada škody při porušení prevenční povinnosti • podmínky a limity
 • schodek na svěřených hodnotách • podmínky a limity
 • ztráta svěřených věcí • podmínky a limity
 • náhrada škody způsobené zaměstnavatelem
 • obecná povinnost nahradit škodu • podmínky a limity
 • náhrada škody vzniklé při odvracení hrozící škody • podmínky a limity
 • náhrada škody na odložených věcech • podmínky a limity
 • náhrada škody ve zvláštních případech
 • předsmluvní odpovědnost
 • nerovné zacházení • diskriminace • bossing
 • bezdůvodné obohacení a náhrada škody
 • praktický postup, jak vymáhat náhradu škody • možnosti a alternativy
 • uznání dluhu • započtení • srážky ze mzdy • soudní vymáhání
 • praktické příklady a aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti náhrady škody
 • dopady plánované novely zákoníku práce do oblasti náhrady škody
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení