Mzdy pod lupou • začínáme I. a II. • dvoudenní kurz mzdového účetnictví • 23. a 24. 10. 2017

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
začínající mzdové účetní a ostatní pracovníky zajišťující podklady pro vedení mzdové agendy • dvoudenní kurz 23. a 24. 10. 2017
 • I. den • 23. října 2017
 • základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášení, odvody daní, termíny, daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče, dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady, srážková daň, daňoví nerezidenti, odvody, povinnosti zaměstnavatele, aktuality pro rok 2017
 • základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou, vznik a zánik pojištění, principy registrací, doplatky po skončení vztahů, povinnosti zaměstnavatele, minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištění, praktické příklady, osoby, za které platí pojištění stát, nutné doklady, přehledy, odvody a evidence, pojištění v DPČ a DPP, souběhy pracovních vztahů, princip jednoho pojištění EU, zaměstnávání občanů EU, aktuality pro rok 2017
 • základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou, vznik a zánik pojištění a podmínky, sazby pojistného, doplatky, povinnosti, přehledy, odvody, evidence, nemocenské dávky, ochranná lhůta, podpůrčí doba, fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy, náhrada mzdy v době nemoci, náhrada v době nemoci a noční směny, zaměstnání malého rozsahu, pojištění v DPČ a DPP, souběhy vztahů, redukční hranice, praktické příklady
 • II. den • 24. října 2017
 • struktura mzdy • měsíční, hodinová, stanovení poměrné části mzdy, minimální mzda, zaručená mzda, příplatky, přesčasy, čerpání náhradního volna, příplatky za svátek, pracovní doba rovnoměrně a nerovnomerně rozvržená, co je fond pracovní doby a umíme s ním pracovat? • odměňování u DPČ a DPP, limity, správné používání dohod, povinnosti zaměstnavatele, překážky v práci, potvrzení o zaměstnání, nekolidující zaměstnání, aktuality roku 2017
 • průměrný a pravděpodobný výdělek • základní informace, rozhodné období, započitatelné příjmy, používání průměrného výdělku, dlouhodobé odměny a zápočet do více období
 • principy srážek z mezd • základy výpočtu exekucí, nezabavitelná částka, vyživované osoby, povinnosti zaměstnavatele, insolvence, exekuce a nemocenské dávky, zápočtové listy, oznamovací povinnosti
 • dovolená • za kalendářní rok, dovolená za odpracované dny, základní nároky, stanovení dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, dovolená a kratší pracovní doba, povinnosti zaměstnavatele na úseku dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené, diferenciace dovolené, benefitní dovolená, převody dovolené do dalších let, dovolená a souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou, plány dovolené, žádanky o dovolenou, převody z rovnoměrného rozvržení na nerovnoměrné a zpět, dovolená a různě dlouhé směny
 • Účastníci semináře obdrží publikaci "Abeceda mzdové účetní 2017", ANAG 1/2017 v hodnotě 669,- Kč zdarma jako studijní materiál a "Osvědčení" o účasti.
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení