Licencování, ICT novinky

Termíny:

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
Tento kurz je zaměřen na objasnění základních principů licencování produktů společnosti Microsoft a variant jejich nákupu, dále pak popis výhod Software Assurance, jejich užitné hodnoty a možností čerpání. Kurz se dále zaměřuje na seznámení se s licencemi OEM i multilicencemi a na popsání rozdílů v užívacích právech takto pořizovaných licencí. Dostatečný prostor je věnován principům licencování operačních systémů, aplikací i nových serverových produktů. Jedná se o jasnou a přehlednou formu výkladu doplněnou řadou praktických příkladů a nejnovější licenční informace jsou uvedené do vzájemných souvislostí. [termin: 24. 8. 2017] cena: 2500.00 bez DPH

Popis Databáze

K lektorovi
Přidat hodnocení