Kontrola inspekce práce • prevence a obrana • včetně Švarcsystému

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny zaměstnavatele, kteří při zajišťování svých činností najímají zaměstnance podle zákoníku práce anebo spolupracují s OSVČ, zejména pracovníky personálních (HR) oddělení, mzdové účetní, jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a firemní právníky Cíl semináře: Pro zajišťování nejrůznějších činností vzniká potřeba najímat zaměstnance a přidělovat jim práci. Pro najímání a řízení zaměstnanců jsou stanovena pravidla, od kterých se zpravidla není možné odchýlit a je potřeba je dodržet. V opačném případě hrozí zaměstnavateli nepříjemnosti ze strany inspektorátů práce. Obdobně je nutné mít správně nastavené smlouvy a pravidla spolupráce s OSVČ, abyste zamezili nařčení a postihu za Švarcsystém. Kontroly inspektorátů práce jsou přitom na pracovištích zaměstnavatelů stále četnější. Tento seminář Vás proto provede povinnostmi, které jsou inspektoráty práce nejčastěji kontrolovány. Nebudou chybět ani doporučení pro nastavení smluv a pravidel spolupráce s OSVČ. Současně získáte přehled, jak správně postupovat při samotné kontrole. Získáte také praktická doporučení, jak se správně obhajovat při nesouhlasu s výsledky kontroly nebo nesouhlasu s uloženou sankcí. Díky správně nastaveným pravidlům, procesům a postupu při samotné kontrole můžete totiž minimalizovat rizika nařčení ze spáchání správních deliktů a ukládání sankcí.
 • Prevence před porušením pracovněprávních povinností
 • přehled nejčastěji kontrolovaných povinností zaměstnavatelů
 • praktické příklady jednotlivých pochybení
 • aktuální judikatura
 • potenciální sankce a jejich ukládání
 • Spolupráce s OSVČ
 • analýza znaků spolupráce
 • správný výběr a revize smlouvy
 • správný postup při nastavení spolupráce
 • Postup při kontrole a obrana ve správním řízení
 • oprávnění inspektorů práce
 • průběh kontroly
 • obrana proti protokolu o výsledku kontroly
 • obhajoba ve správním řízení
 • Závěrečná doporučení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení