Komunikace po telefonu - Treninkový den

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi

Město: Praha

Kurz je určen všem, pro které je komunikace po telefonu denní činností a pracovním nástrojem, například k oslovení zákazníka. Je realizován v podobě Tréninkového dne, což je nejefektivnější forma výuky, při které se jednotlivým účastníkům mohu věnovat individuálně a stát se součástí jejich běžného pracovního dne. 

Co se naučíte?

  • efektivně řešit námitky a vést telefonický hovor
  • budete schopni si uvědomit své silné a slabé stránky komunikace
  • ztratíte ostych a trému při telefonování
  • silné stránky své osobnosti se naučíte v telefonickém hovoru maximálně využít a slabé eliminovat
  • získáte inspiraci k novým způsobům oslovení klientů
 

A jak samotný Tréninkový den probíhá?

Kurz je zaměřen na individuální rozvoj každého účastníka a realizován ve skupině, ideálně v počtu 4 osoby na 1 pracovní den.

Každému účastníkovi věnuji 2h, kdy je realizován náslech jeho hovorů, společně s poskytnutím on-line zpětné vazby ihned, po skončení hovoru se zákazníkem, což je velmi efektivní způsob, jak zapracovat okamžitě všechna doporučení.

Ostatní členové skupiny jsou připojeni a také on-line poslouchají realizovaný hovor svého kolegy či kolegyně. V průběhu celého dne probíhá dále otevřená diskuse/workshop, kde se všemi členy skupiny řešíme telefonování jako takové, dělíme se o zkušenosti a hromadně jim předávám tipy, jak vytěžit z hovorů co nejvíce. Společně probereme všechny situace, se kterými se běžně při telefonování setkávají a pobavíme se o možnostech, jak je řešit.

 

Zájemce o kurz nečeká dlouhá prezentace, ani hodiny strávené posloucháním POUHÉ teorie...

Tréninkový den probíhá přímo v PRAXI a stane se součástí samotného pracovního dne, společně se mnou, jako divákem a hostem, který se rád podělí o své zkušenosti a znalosti! :-)

Popis Osobní rozvoj

K lektorovi
Přidat hodnocení