Jak se vypořádat s problematickým zaměstnancem II. • aneb drahé chyby zaměstnavatelů

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
zaměstnavatele, kteří při zajišťování svých činností najímají a propouští zaměstnance, zejména pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a firemní právníky Cíl semináře: Zaměstnanci si vypráví mnoho příběhů o nepříjemnostech, které musí u některých zaměstnavatelů snášet. Avšak mnoho zaměstnavatelů by mohlo vyprávět příběh zcela opačný, kdy jim zaměstnanec způsobil nemalé obtíže, zejména při propouštění. O tom mimo jiné svědčí i obrovský zájem o seminář na téma „Jak se vypořádat s problematickým zaměstnancem“, na který jsme se rozhodli navázat tímto pokračováním, které se zaměří na skutečné i domnělé zdravotní problémy zaměstnanců, na drahé chyby zaměstnavatelů při propouštění z organizačních důvodů a na další komplikace dané pracovním právem, které mohou použít zaměstnanci vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatelé totiž mají řadu možností, které jim mohou pomoci komplikacím se zaměstnanci předejít. Cílem tohoto semináře je proto prostřednictvím informací, modelových případů, praktických doporučení a odpovědí na otázky účastníků předestřít správné postupy tak, aby zaměstnavatelům umožnily při řešení komplikací postupovat bez chyb. Semináře I. a II. se doplňují, tudíž je možné plnohodnotně absolvovat pouze jeden z nich nebo nejdříve II. díl a následně I. díl. Mgr. Tomáš Liškutín je advokát, který se specializuje na obchodní a pracovní právo, převody a nájmy nemovitostí. Má zkušenosti z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners a z pětileté spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů. V současnosti vede čtvrtým rokem vlastní advokátní kancelář, ve které poskytuje právní poradenství, připravuje a kontroluje smlouvy a věnuje se řešení sporů, a to ve formě mimosoudního vyjednávání o smíru i řešení sporů v soudních a arbitrážních řízeních. Věnuje se rovněž odborné publikační činnosti a lektoruje řadu právnických seminářů.
 • Úvod
 • stručný úvod tématu • nastínění aktuálnosti tématu
 • potíže zůsobené problematickými zaměstnanci
 • Domnělé a skutečné zdravotní problémy zaměstnanců
 • zajištění pracovnělékařských služeb (závodního lékaře)
 • výjimky pro zdravotní prohlídky
 • zaměstnanci odmítající zdravotní prohlídky
 • zaměstnanci odmítající práci ze zdravotních důvodů
 • (ne)oprávněné nároky zaměstnanců při zdravotních problémech
 • náležitosti lékařského posudku pro platnou výpověď z pracovního poměru
 • výpověď ze zdravotních důvodů • její náležitosti a doručování
 • nové nástrahy soudního sporu ohledně zdravotních důvodů
 • podstatné změny a novinky v roce 2017
 • Organizační změny a propouštění zaměstnanců bez drahých chyb
 • náležitosti a druhy organizačních změn
 • dva druhy práce v jedné pracovní smlouvě
 • odvolání vedoucího zaměstnance a nabídková povinnost provedená bez chyb
 • specifika manažerských pozic v soukromé sféře
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů
 • výpověď z organizačních důvodů • její náležitosti a doručování
 • fiktivní organizační změna a doba nejistoty zaměstnavatele
 • nová organizační změna o obnově zrušeného pracovního místa
 • Závěrečná doporučení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení