Jak se vypořádat s problematickým zaměstnancem I.

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny zaměstnavatele, kteří při zajišťování svých činností najímají a propouští zaměstnance, zejména pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a firemní právníky Cíl semináře: Zaměstnanci si vypráví mnoho příběhů o nepříjemnostech, které musí u některých zaměstnavatelů snášet. Avšak mnoho zaměstnavatelů by mohlo vyprávět příběh zcela opačný, kdy jim zaměstnanec způsobil nemalé obtíže, zejména při propouštění. Zaměstnavatelé však mají řadu možností, které jim mohou pomoci komplikacím se zaměstnanci předejít. Cílem tohoto semináře je proto prostřednictvím informací, modelových případů, praktických doporučení a odpovědí na otázky účastníků předestřít správné postupy tak, aby zaměstnavatelům umožnily při řešení komplikací postupovat bez chyb.

Mgr. Tomáš Liškutín je advokát, který se specializuje na obchodní a pracovní právo. Má zkušenosti z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners a z více než pětileté spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů. V současnosti vede čtvrtým rokem vlastní advokátní kancelář, ve které poskytuje právní poradenství, připravuje a kontroluje smlouvy a věnuje se řešení sporů, a to ve formě mimosoudního vyjednávání o smíru i řešení sporů v soudních a arbitrážních řízeních. Věnuje se rovněž odborné publikační činnosti a lektoruje řadu právnických seminářů.

 • Úvod
 • stručný úvod tématu • nastínění aktuálnosti tématu
 • Prevence (před přijetím a ve zkušební době)
 • informace o uchazeči o zaměstnání
 • význam přijímacího pohovoru
 • co má být v pracovní smlouvě
 • zkušební doba a její možnosti
 • Nástroje řízení zaměstnance (průběh pracovního poměru)
 • pracovněprávní povinnosti řadových a vedoucích zaměstnanců
 • kontrola plnění pracovních úkolů a ochrana majetku zaměstnavatele
 • nastavení odměňování se zaměřením se na (ne)nárokovost prémií
 • vytýkací dopisy, jejich předpoklady a náležitosti
 • Možnosti ukončení spolupráce
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • výpověď pro porušení pracovních povinností
 • výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • výstupní dokumenty ze zaměstnání
 • Závěrečná doporučení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení