Jak na vícezdrojové financování v neziskové kultuře

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi

Město: Praha

V neziskové sféře, kulturu nevyjímaje, se obvykle nemůžeme spoléhat pouze na jeden finanční zdroj. Kombinujeme dotace a granty z veřejné sféry, sponzorské příspěvky a dary firem či individuálních dárců, podporu různých fondů a nadací, tržby z vlastní činnosti atd. Zafinancovat přitom potřebujeme nejen své projekty, ale i běžnou provozní činnost. A často stojíme na začátku roku znovu na startovní čáře symbolizované nulou na straně výnosů.

Jak přistupovat k finančnímu řízení naší organizace systematicky a s ohledem na její neziskový charakter? Jak plánovat, monitorovat a vyhodnocovat práci s finančními prostředky, které nám do rozpočtu přitékají v různých obdobích roku?

A jak kombinovat provozní a projektové náklady a výnosy tak, abychom finance využili nejen efektivně, ale rovněž v souladu s podmínkami, které na nás kladou naši podporovatelé, sponzoři a partneři?

Pokud vás tato témata zajímají a jste začátečníkem či mírně pokročilým na poli finančního řízení kulturní organizace nebo jste dosud řešili finanční problematiku vašich projektů ad hoc, je pro vás náš seminář tím pravým.

Dozvíte se:

  • jaká specifika a úskalí vnáší do finančního řízení kulturní organizace vícezdrojové financování
  • jak připravit finanční plán reflektující projektové i provozní potřeby organizace
  • jak tento plán využít pro úspěšné řízení, kontrolu a vyhodnocování finančního řízení organizace
  • jaké principy respektovat při tvorbě rozpočtu organizace/projektu
  • jak řídit finanční toky neboli cash flow organizace/projektu

Bonusy k dopolednímu semináři:

1. Check-list nákladů typického kulturního eventuDáme vám check-list typických nákladů kulturních projektů, díky kterému už nikdy nezapomenete na žádné náklady.

2. Šablona finančního reportuDáme vám šablonu finančního reportu sloužícího k plánování, řízení a kontrole rozpočtu projektu.

3. KafíčkoZačneme již od 9:30 u ranní kávy či čaje, které budoou k dispozici po celou dobu semináře.   

Popis Osobní rozvoj

K lektorovi
Přidat hodnocení