Jak efektivně postupovat při vymáhání pohledávek

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vpodnikatele, i státní správu, pro všechny, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, kteří přicházejí do styku s dlužníkem a hledají způsoby, jak se legálně domoci plnění finančních závazků, přínosem bude zejména pro obchodní zástupce, pracovníky oddělení odpovídající za uhrazení finančních závazků kupujícím, pracovníky právních oddělení, pracovníky nabízející nejen výrobky, ale i služby, pracovníky státní správy, kteří mají v popisu svojí práce platby od občanů a jejich nadřízené, pro vedoucí pracovníky firem zabývajícími se profesně vymáháním pohledávek pro subjekty, call center Cíl: Jak efektivně pracovat s pohledávkami, jaký zvolit způsob vymáhání pohledávek, jak s pohledávkou efektivně pracovat, kdy podat žalobu. Prevence vzniku pohledávky. Seznámení s prací exekutora s insolvenčním řízením.
 • model vymáhání pohledávek
 • mimosoudní vymáhání
 • soudní vymáhání
 • postup při vymáhání pohledávek
 • vymáhání pohledávek prostřednictvím pracovníků vlastní firmy
 • vymáhání pohledávek prostřednictvím agentury
 • stanovení délky hovorů a časový rozvrh rozesílání upomínek
 • manuál telefonování • volání ze společnosti • volání do společnosti
 • upomínky
 • upomínka + dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář
 • urgence upomínky + dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář
 • upomínka předžalobní + dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář
 • soudní vymáhání pohledávek - exekuce - exekutor
 • insolvence
 • odkoupení pohledávky
 • reporting
 • placení za služby
 • chod call centra • personální obsazení • technické vybavení • mlčenlivost
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení