Hygienické minimum • hygiena veřejného stravování • zásady správné výrobní a hygienické praxe

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
pracovníky v potravinářských provozech, veřejná stravovací zařízení - restaurace apod., pro stravovací zařízení středních a vysokých škol, učiliště, vojenská zařízení, věznice, nemocnice, domovy apod.
  • platná legislativa v oblasti potravinového práva
  • správná výrobní a hygienická praxe v provozovnách stravovacích služeb
  • osoby provádějící činnosti epidemiologicky závažné - zásady osobní hygieny
  • zásady provozní hygieny v provozovně stravovacích služeb
  • HACCP
  • druhy kontaminace potravin • ochrana před jejich vznikem v provozovně stravovacích služeb
  • účastníci semináře obdrží "Osvědčení o účasti" a pracovní materiály vypracované lektorem
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Osobní rozvoj

K lektorovi
Přidat hodnocení