Hospodaření příspěvkových organizací • vnitřní kontrolní systém a vnější kontrolní mechanismy

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ředitele, manažery, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. jejich zřizovatele Seminář se zaměřuje na systém kontrolních mechanismů směřujících do hospodaření příspěvkových organizací.
  • Pozornost bude věnována nastavení vnitřního kontrolního systému dle současného zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zásadám při jeho zavádění s přesahem na připravovanou změnu legislativy týkající se kontroly ve veřejné správě (návrh zákona byl vrácen senátem do poslanecké sněmovny).
  • Pozornost bude věnována také praktickým manažerským otázkám (chování řádného hospodáře) a základním směrnicím, které by měly být v organizaci zavedeny.
  • Výklad bude rovněž cílit na vnější kontrolní mechanismy, které zahrnují zejména veřejnoprávní kontrolu prováděnou zřizovatelem, schvalování účetních závěrek, ale také kontrolu hospodaření ze strany veřejnosti v návaznosti na registr smluv, zveřejňování rozpočtů a poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  • výklad bude doplněn praktickými příklady
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení