Hledáte nové zaměstnance? • výběr a nábor zaměstnanců • vedení pohovorů • postupy a principy pro úspěšný výběr nových členů vašeho kolektivu

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
personalisty, pracovníky personálních útvarů, jednatele, majitele a řídící pracovníky firem, společností a organizací, kteří si aktivně vybírají kandidáty do svých pracovních týmů Cíl: poskytnout informace a znalosti o průběhu procesu náboru a výběru zaměstnanců, nabídnout sadu nástrojů a správný metodický postup pro úspěšný výběr uchazeče o pracovní místo s nejnovějšími poznatky při výběru nových zaměstnanců

 • definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení
 • sestavení kritérií pro výběr
 • základy typologie • příprava strukturovaného pohovoru
 • příklady vhodných otázek
 • principy vedení pohovoru
 • typologie • praktické rady pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti
 • co lze vyčíst z řeči těla • hodnocení kandidátů • používání testů při výběru
 • sběr a analýza CV • telefonický rozhovor, "Assessment centrum" - vhodnost použití
 • formalizování nástupu uchazeče a jeho integrace do firmy • adaptační proces
 • tvorba záznamu (protokolu) z výběrového řízení
 • personální marketing – PR organizace a formy získávání uchazečů
 • posilování image firmy jako perspektivního zaměstnavatele
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Osobní rozvoj

K lektorovi
Přidat hodnocení