Fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy • aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření • seminář je přeložen, původní termín byl 11. 5. 2017

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, i podnikatelské subjekty a neziskové organizace Cílem semináře je vysvětlit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu. Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a aktuálních změnách (novela ze dne 10. prosince 2015: vyhláška č. 535/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 114/2002 SB., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů).
 • fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy
 • informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondu • rozdíl mezi těmito fondy • základní právní předpisy
 • tvorba • základní dokumenty • čerpání fondu
 • hospodaření s fondy
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., • související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy • aktuální informace o změnách souvisejících právních předpisů
 • hospodaření s fondy • vazby na změny zákonů
 • tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu • rozpočet
 • jednotlivá plnění
 • možnosti čerpání příspěvku: penzijní připojištění • doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • půjčky (zápůjčky) z fondu • sociální půjčky (zápůjčky) a výpomoci
 • dary
 • příspěvky na rekreaci • vitaminy • očkování
 • stravování
 • spolupráce s odborovými organizacemi
 • praktické příklady z praxe
 • Účastníci semináře obdrží ZDARMA publikaci z našeho nakladatelství - "FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění", (ANAG, 5/2016, platná i pro rok 2017)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení