Evidenční listy důchodového pojištění • komplexní problematika

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, pracovníky PaM
 • přehled právních předpisů
 • vedení ELDP • zásady při vyplňování ELDP
 • zaměstnání malého rozsahu • dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • kombinace zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 • vykazování údajů do dvou řádků
 • vyloučené doby • omluvné důvody
 • peněžitá pomoc v mateřství a mateřská dovolená
 • zaměstnání po přiznání předčasného starobního důchodu
 • zaměstnání po vzniku nároku na důchod
 • absence a výkon trestu
 • vyloučené a odečítané doby
 • odesílání ELDP a opravy již odeslaných ELDP
 • příklady vyplňování ELDP
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení