DPH v roce 2017 • novela ZDPH od 1. 7. 2017 • vybrané problémy, jejich řešení a aplikace do praxe

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
finanční účetní, daňové a ekonomické pracovníky, kteří se zabývají problematikou DPH Cíl: Novela ZDPH 2017 a její provázanost s Evropskou judikaturou. Největší problémy při aplikaci DPH do praxe.
 • Novela ZDPH 2017 • přehled změn účinných od 1. 1. 2017 a od účinnosti novely 2017 • služby související s nemovitostí • nová úprava v oblasti dlouhodobého majetku • nová úprava leasingu • manka a škody u zásob a dlouhodobého majetku a jejich vliv na korekci odpočtu • nový paragraf 20a – tj. podmínky pro nepřiznávaní DPH z přijatých záloh • nespolehlivá osoba • pořízení zboží z EU • nová úprava pro uplatňování DPH u společností bez právní subjektivity • výklady Evropské judikatury • tuzemská přenesená plnění v novele
 • problematika kontrolního hlášení
 • sankce z kontrolního hlášení a jejich zmírnění na základě pokynu č.G-29
 • opravné daňové doklady a jejich správné promítnutí v kontrolním hlášení na obou stranách – časové souvislosti v novém pojetí
 • splátkové a platební kalendáře v kontrolním hlášení
 • množstevní a jiné bonusy a uplatňování DPH • skonta • rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci KH 32/15
 • postupy správce k odstranění pochybností
 • ručení za nezaplacenou daň dodavatelem – východiska z výstupů KH
 • změny celních předpisů ve vazbě na uplatňování DPH po prázdninových novelách • nová úprava svobodných skladů a pásem • daňový doklad při vývozu • dodání zboží v tuzemsku osobou neusazenou
 • telekomunikační služby a režim přenesení daňové povinnosti • východiska vyplývající z několika metodických pokynů MF
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení