DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi včetně změn vyplývajících z novely Celního kodexu

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
účetní, ekonomy, daňové poradce, auditory, soudní znalce v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat svoji práci a praxi Cíl: Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím.
 • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů
 • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)
 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
 • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24
 • vývoz zboží podle § 66 • dovoz zboží podle § 23 a 71 g • uvádění do daňových přiznání • daňové doklady a nárok na odpočet daně
 • souhrnné hlášení podle § 102 • daňová přiznání
 • úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)
 • zrušení svobodných skladů
 • zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech
 • zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem
 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku • plátci daně
 • nová definice motorového pozemního vozidla
 • rozšíření služeb vztahujících se k nemovitosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení