DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všem, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi
 • dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí • včetně konsignačních skladů
 • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
 • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
 • pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4
 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a
 • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně
 • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
 • reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí
 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
 • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
 • nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j)
 • nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení