Daňově uznávané a neuznávané výdaje v roce 2017 • jak se správně zorientovat v nákladech a výdajích • změny v zákoně o daních z příjmů pro rok 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny podnikatele, účetní, daňové a ekonomické pracovníky Cíl: naučit se správné účtovat daňově (ne)uznatelné náklady a být připraveni na kontrolu finančího úřadu
 • současná platná legislativa
 • změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2017
 • hmotný a nehmotný majetek • uplatnění zůstatkové ceny likvidovaného hmotného majetku
 • možnost uplatnění odpisů u veřejně prospěšného poplatníka
 • změny ve finančním leasingu
 • možnost uplatnění daně z nabytí nemovitosti do daňových výdajů
 • právo stavby jako daňový výdaj
 • benefity zaměstnanců
 • výdaje na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb
 • výdaje sankční povahy • výdaje na reprezentaci • motivační příspěvek • možnost odpisu pohledávek da daňových výdajů
 • výdaje na provoz předškolních zařízení
 • daně v daňových výdajích
 • úroky z úvěrů a půjček
 • paušální výdaje na dopravu
 • likvidace zásob
 • zásadní změny v zákoně o daních z příjmů pro rok 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení