Co bychom měli vědět a znát - seminář pro personalisty a mzdové účetní včetně tzv. koncepční novely zákoníku práce

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a je také vhoný i pro začínající personalisty
  • Novela zákoníku práce • rámcové seznámení se změnami
  • Osobní údaje v pracovněprávních vztazích • práce s osobními údaji • jaké údaje zaměstnavatelé smějí/nesmějí požadovat • časté problémy v praxi – informace o těhotenství, výpisy z rejstříku trestů, kopie občanských průkazů apod. • osobní spis zaměstnance
  • Pracovněprávní vztahy • základní vymezení • pojem nelegální práce • práce na zkoušku • základní informace týkající se dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
  • Pracovní poměr • postup před vznikem pracovního poměru
  • Pracovní smlouva • podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy
  • Druh práce a pracovní náplň • co lze doporučit jako součástí pracovní smlouvy a co nikoliv
  • Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou• nejčastější chyby při uzavírání pracovní smlouvy • doba trvání pracovního poměru (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků“) • zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi • odměňování zaměstnance (minimální, zaručená mzda, určení mzdy, mzda s přihlédnutím k práci přesčas apod.)
  • Pracovní úrazy • zpracování pracovního úrazu z hlediska zaměstnavatele (co kam a kdy poslat)
  • Zánik pracovního poměru • dohoda • výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. § 52 zákoníku práce • okamžité zrušení pracovní poměru • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • uplynutí doby • základní problémy vznikající v praxi • " Výtka“ • jak postupovat
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení