Chybování zaměstnavatelů v odměňování mzdou • správné nastavení pravidel v odměňování

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní
 • seminář je zaměřen na nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští při odměňování zaměstnanců mzdou
 • hlavní důraz bude kladen právní stránku odměňování, tedy na to, jak nastavit pravidla odměňování v souladu se zákoníkem práce
 • mzda a odměna z dohody – pojmy
 • rovné odměňování a zásada „za stejnou práci stejná odměna“
 • kritéria rovného odměňování s příklady
 • minimální a zaručená mzda v roce 2017, rozdělení prací do skupin, doplatek ke mzdě a k odměně z dohody
 • sjednání, stanovení a určení mzdy – postupy, výhody a nevýhody
 • odměňování práce přesčas, práce v noci, práce ve svátek, práce o víkendu, práce ve ztíženém pracovním prostředí, pracovní pohotovosti
 • poskytování jiných pobídkových složek mzdy – přípustnost různých bonusů, například za plný fond pracovní doby, za dodržování zákazu kouření apod.
 • poskytování pobídkových složek mzdy při skončení pracovního poměru
 • nárokové a nenárokové složky mzdy, kritéria pro jejich přiznávání a odebírání
 • mzda při uplatnění konta pracovní doby
 • mzda při výkonu jiné práce
 • splatnost a výplata mzdy
 • hotovostní a bezhotovostní výplata mzdy
 • započtení proti pohledávce na výplatu mzdy
 • aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti odměňování
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení