Cestovní náhrady po novele zákoníku práce • komplexní informace o pracovních cestách

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny posluchače, kteří si chtějí prohloubit a ujasnit znalosti o cestovních náhradách a získat komplexní informace týkající se pracovních cest Podrobně budou vysvětleny základní principy a na konkrétních příkladech ukázány postupy poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské i příspěvkové sféře a možnosti podnikatelů při cestách obdobných cestám pracovním, a to ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší. Pokud bude přijata připravená novela zákoníku práce, pak vč. změn pro další období.

 • základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad
 • kdy zaměstnanci cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout
 • co je a co není pracovní cesta • podstatný vliv místa pravidelného pracoviště
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou • MHD a při používání soukromých vozidel • ubytování • stravné • zahraniční stravné • kapesné • nutné vedlejší výdaje
 • používání soukromých vozidel při pracovních cestách
 • zvláštnosti při cestách letadly • doba trvání letu • časová pásma apod.
 • poskytování záloh na cestovní náhrady a jejich vyúčtování
 • používání firemních a soukromých platebních karet
 • vypořádání cestovních náhrad • doplatek • přeplatek • vracení zbylých cizích měn • zaokrouhlování
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • daňové souvislosti
 • možnosti fyzických osob - podnikatelů
 • diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů
 • Účastníci obdrží přehledné písemné materiály (podstatná část prezentace, příklady)

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení