Cestovní náhrady 2017

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
začínající a pro všechny, kteří se s problematikou poskytování cestovních náhrad zabývají jak v podnikatelské tak nepodnikatelské sféře Cíl: seznámit účastníky s platnou právní úpravou pro poskytování cestovních náhrad. Výklad zákonné úpravy vychází mimo jiné i z nedostatků zjištěných kontrolními orgány, a současně je doporučen správný zákonný postup na konkrétních příkladech. Posluchači budou seznámeni s právními úpravami týkající se poskytování cestovních náhrad, s provádějícími právními předpisy platnými pro rok 2017. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. ledna 2014, zcela novým způsobem a na zcela odlišných principech uplatňuje soukromé právo do kterého pracovní právo náleží a je jeho nedílnou součástí.

 • základní principy pro poskytování cestovních náhrad
 • platné prováděcí předpisy rozhodné pro poskytování cestovních náhrad v roce 2017
 • informace o okruhu osob, kterým je lze poskytovat • další zákonné doporučené postupy pro zaměstnavatele
 • charakteristika zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad vycházející ze základních principů zákoníku práce, včetně výkladu ve vztahu k zásadám "co zákon nezakazuje, to dovoluje" a zajištění "rovného zacházení" se zaměstnanci
 • výklad se zaměřením na správný postup zaměstnavatele při sjednávání místa popřípadě více míst výkonu práce, včetně pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad • vliv sjednaných míst výkonu práce a pravidelného pracoviště pro poskytování cestovních náhrad • zákonná změna k rozsahu místa pravidelného pracoviště • rozdílný postup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad při vyslání zaměstnance na pracovní cestu a cestovní náhrady při vyslání mimo pravidelné pracoviště
 • odlišný přístup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. nepodnikatelskou sféru • zdůraznění jednotlivých institutů se vztahem cestovních náhrad k daňovým předpisům a povinnosti plateb pojistného
 • právní úprava pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách především se zaměřením na nároky na stravné, krácení stravného popř. jeho nevyplácení ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti • souběh stravného a úhrady za stravování
 • jízdní výdaje a předplatní jízdenka • náhrady zaměstnance při použití vlastního vozidla • informace o způsobu výpočtu této náhrady • výdaje spojené s ubytováním • nutné vedlejší výdaje s příklady • uvedení nejčastějších chyb a omylů vycházejících z praxe
 • přehled o možnosti přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance s uvedením jednotlivých příkladů • včetně stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady po takovémto přerušení pracovní cesty
 • náhrady výdajů a práva zaměstnance na cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách • tj. aktuální sazby zahraničního stravného, jeho krácení, popř. nevyplácení • zdůraznění správného postupu pro zaměstnavatele při poskytnutí stravného za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty • jak postupovat s měnou zahraničního stravného při dohodnuté změně měny • kursy a přepočet na dohodnutou měnu
 • zákonná povinnost zaměstnavatele poskytovat zúčtovatelné zálohy pro účely pracovních cest • upozornění na způsoby jejího poskytnutí • použití směnného kurzu ČNB pro přepočty z Kč na cizí měnu • přepočty záloh na zahraniční stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu
 • jak postupovat při vyúčtování poskytnuté zálohy na pracovní cestu
 • termíny pro vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců
 • neplatnost právních úkonů, kterými se zaměstnanci vzdávají svých práv
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení