Asertivita v praxi

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny, kteří chtějí v kontaktu s druhými lidmi působit vyrovnaně, naučit se dovednostem efektivního vyjednávání, schopnosti rozhodovat se racionálně v konfliktních situacích, za všech okolností umět řešit, argumentovat, přesvědčovat druhé a za tím účelem rozvíjet své asertivní dovednosti. Pro omezený počet účastníků max 12 Cíle: • seznámit se s podstatou asertivity a možnostmi jejího využití • seznámit se s asertivními právy a vhodností jejich použití • osvojit si základní asertivní dovednosti a techniky
  • základní typy sociálního jednání
  • podstata a smysl asertivního chování
  • co je asertivita v praxi
  • kde je použitelná a kde zakázaná • argumenty pro asertivitu
  • otevřená komunikace
  • asertivita jako prevence konfliktních situací • cesta k jejich zvládání
  • možnosti a meze využívání asertivity v pracovní komunikaci
  • základní asertivní dovednosti
  • praktická cvičení

Popis Osobní rozvoj

K lektorovi
Přidat hodnocení