Aktuální novinky ve spisové službě pro všechny • v duchu aktuálních legislativních změn

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců
  • spisová služba v duchu posledních legislativních změn
  • zákon o archivnictví a spisové službě • vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • novela národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
  • aktuální stav funkčnosti národního archivního portálu
  • spisová služba ve veřejné a soukromé sféře
  • praktický návod pro provádění skartačního řízení v listinné a elektronické podobě
  • ukládání analogových dokumentů do spisoven
  • význam spisových řádů pro výkon spisové služby
  • spisová služba v otázkách a odpovědích • diskuze

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení