��pravy masa, ������vy a om����ky krok za krokem

Cena: 3800 Kč

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
Na va��e ����dosti jsme p��ipravili dal���� kurz, jak dokonale p��ipravit r��zn�� druhy masa a jak jednodu��e k nim zhotovit perfektn�� om����ky, tentokr��t pod veden��m vynikaj��c��ho ����fkucha��e Pra��sk��ho kulin����sk��ho institutu pana Zde��ka Marc��na. Tento kurz je vhodn�� pro amat��ry i profesion��ly.

Popis Jídlo

K lektorovi
Přidat hodnocení